Kontakt

NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257,

NIP 701-026-88-31, REGON 142681754

tel.: 609 - 909 - 961

e-mail: kontakt@biogardena.pl

 

 
Jesteś zainteresowany ofertą hurtową? 
Zapraszam do kontaktu: 
Monika Kamińska
tel.: +48609909961
e-mail: m.kaminska@biogardena.pl