Drogi Użytkowniku strony internetowej i sklepu internetowego www.biogardena.pl,

 

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. W związku z tym, w tym dniu zmianie uległa Polityka Prywatności NaturalCrop. Nową treść Polityki znajdziesz pod poniższym przyciskiem:

 

[link do Polityki Prywatności ]

 

Mamy nadzieję, iż korzystanie ze strony internetowej i sklepu internetowego www.biogardena.pl (dalej będziemy używać skrótu „Serwis”) spełnia Twoje oczekiwania. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że NaturalCrop przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. NaturalCrop dokłada wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane i wykorzystywane w Serwisie Dane. Jednocześnie informujemy, że Twoje wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możesz je nadal wycofać w dowolnym momencie. O ile jednak w dalszym ciągu chciałbyś utrzymywać swoje Konto w Serwisie, z uwagi na to, iż zgodnie z RODO zmienił się zakres obowiązków informacyjnych, w celu pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu prosimy Cię o ponownie wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 

[link do zgody na przetwarzanie wg RODO – Załącznik nr 19 do Polityki Prywatności]

 

Dziękujemy i pozdrawiamy

NaturalCrop

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie.

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.biogardena.pl ?
Administratorem danych osobowych www.biogardena.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa
tel.: (+48) 22 522 90 80
e-mail: kontakt@biogardena.pl

NIP 7010268831 • REGON 142681754

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w www.biogardena.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy www.biogardena.pl którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

B. System IT www.biogardena.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. e-mail – niezbędny do logowania do www.biogardena.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z www.biogardena.pl
3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez www.biogardena.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.biogardena.pl
www.biogardena.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.biogardena.pl linki do innych stron internetowych. www.biogardena.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.biogardena.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VIII. Kontakt
www.biogardena.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2, 02-797 Warszawa
tel.: (+48) 22 522 90 80
e-mail: kontakt@biogardena.pl

NIP 7010268831 • REGON 142681754