NaturalCrop Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Aleja KEN 57/2,

02-797 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000370257,

NIP 701-026-88-31,

REGON 142681754

tel.: 609 – 909 – 961

e-mail: kontakt@biogardena.pl

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka Prywatności.
I Accept

Jesteś zainteresowany ofertą hurtową? 
Zapraszam do kontaktu: 
Monika Kamińska
tel.: +48609909961
e-mail: m.kaminska@biogardena.pl